• Uw offerte lijst is leeg
Offerte wijzigen
menu

Privacy verklaring

 

Van:

G. Jacobs Sierbestrating
Laguitsebaan 49
4891 XR te Rijsbergen
Tel. : +31 (0)76-5962069

Download

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Jacobs Sierbestrating en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Jacobs Sierbestrating op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Jacobs Sierbestrating adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Jacobs Sierbestrating

Jacobs Sierbestrating is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Jacobs Sierbestrating. Jacobs Sierbestrating is bekend onder KvK nummer 20079681. Jacobs Sierbestrating is gevestigd en kantoorhoudend aan de Laguitensebaan 49 te 4891 XR Rijsbergen in Nederland, en bereikbaar via het e-mailadres info@jacobssierbestrating.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Jacobs Sierbestrating kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 •  Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, je een bestelling in onze webshop doet, inschrijft voor activiteiten, de klantenkaart gebruikt of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website, webshop en klantenkaart verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Jacobs Sierbestrating op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Jacobs Sierbestrating optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Jacobs Sierbestrating plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? Jacobs Sierbestrating kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jacobs Sierbestrating, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jacobs Sierbestrating verstrekt. Jacobs Sierbestrating kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over je huis, tuin en huisdieren, persoonlijke voorkeuren, social media account(s) en inloggegevens
 • Betalings- en factuurgegevens slaan wij niet op als je een online betaling doet via een derde partij zoals iDeal. Indien je deze gegevens zelf op een andere wijze verstrekt aan ons, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail, dan kan het zijn dat wij deze wel opslaan.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website, webshop, klantenkaart en digitale nieuwsbrieven
 • Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Jacobs Sierbestrating gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website, webshop en fysieke winkel en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen. • Voor het maken van analyses omtrent aankoop- en bezoekgedrag in de website, webshop en onze fysieke winkel(s) en het vergelijken hiervan met andere (soortgelijke) winkels waarmee wij een actieve of passieve samenwerking hebben.
 • Om je persoonlijke acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per email en/of post.
 • Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.
 • Het kunnen versturen van acties op de verjaardag van (potentiële) klanten. Jacobs Sierbestrating kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Jacobs Sierbestrating kan je persoonsgegevens delen met aan Jacobs Sierbestrating gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Jacobs Sierbestrating kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Jacobs Sierbestrating rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. Jacobs Sierbestrating heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn bestandjes die bij een bezoek aan deze website worden aangemaakt en opgeslagen om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld zoekgedrag en voorkeursinstellingen. Deze gegevens worden bij een eventueel volgend bezoek aan de website weer opgehaald. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, terwijl andere cookies juist worden gebruikt om het gebruiksgemak te verhogen. De cookies die worden gebruikt op onze website zijn in te delen in de volgende drie categorieën:

 1. Functionele cookies Dit zijn de cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren.
 2. Analytische cookies Deze cookies verzamelen informatie over surfgedrag op deze website en registeren bijvoorbeeld hoe vaak de website wordt bezocht of hoe vaak producten worden bekeken. Deze worden door onszelf geplaatst, maar soms gebruiken we ook cookies van andere partijen, zoals Google. Deze cookies verzamelen geen gegevens over uw identiteit en worden opgeslagen in de vorm van totaalstatistieken.
 3. Tracking cookies Tot slot zijn er de tracking cookies die onthouden welke keuzes u maakt op onze website. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld bijhouden welke producten/diensten u hebt bekeken. Ook deze cookies verzamelen geen gegevens over uw identiteit en registreren alleen uw zoekgedrag op de site.

Toestemming Cookies

U hebt bij het eerste bezoek van onze website op grond van de Nederlandse wet, vooraf toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies door in de cookie banner op 'OK' te klikken.

Cookies uitschakelen

Indien u de cookies wenst uit te schakelen kunt u deze voorkeur aanpassen in de instellingen van uw webbrowser. Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie over het uitschakelen van cookies. Indien u geen cookies toestaat kunnen bepaalde delen van deze website mogelijk niet goed werken en daarom niet worden gebruikt.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Jacobs Sierbestrating bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een klantenkaart of afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heb jij?

 dient er zelf voor te zorgen dat Jacobs Sierbestrating over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@jacobssierbestrating.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Jacobs Sierbestrating, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Jacobs Sierbestrating zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Jacobs Sierbestrating of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens? Jacobs Sierbestrating neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Jacobs Sierbestrating via info@jacobssierbestrating.nl .

Wijzigingen

ij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Vragen, opmerkingen, klachten Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Jacobs Sierbestrating omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@jacobssierbestrating.nl